Visualize my article

Onze hersenen werken deels door taal en deels met beelden. Kennis wordt vaak alleen overgedragen via taal. Er wordt weinig gebruik gemaakt van het natuurlijke vermogen om door beelden te leren.

Door via meerdere kanalen (auditief en visueel) kennis aan te bieden wordt informatie beter en sneller begrepen.

Bijkomend voordeel is dat je vaak eerst het artikel scant en daarbij de afbeeldingen bekijkt. Als je via de afbeeldingen vast het ‘globale plaatje’ meekrijgt, is het makkelijker om de aandacht bij het ‘gedetailleerde plaatje’ te houden.

Een artikel schrijven is zoeken naar balans. De visualisaties komen voort uit een informatie analyse, waarin ik kijk naar:

Hoe weinig woorden zijn nodig om dit verhaal te vertellen?

Wat is het juiste detailniveau?

Hoe leid ik de aandacht van de lezer dat hij/zij zo snel mogelijk kan lezen?

Hoe ondersteun ik de woorden met behulp van beelden?

Kernonderdelen

Informatie analyse

Informatie analyse

Ik ga aan de slag met jouw kennis. Ik zoek naar de missing links, naar inconsistenties, naar paradoxen. Als ik het complete plaatje heb, comprimeer ik het tot een schema, overzicht, tabel of welke andere vorm mij logisch lijkt. Elke kennis nodigt uit tot een ander soort overzicht. In het overzicht zit een blauwdruk van de visualisaties.

De informatie analyse is essentieel voor mijn proces. Er moet een logisch en eenvoudig verhaal zijn voordat ik het kan visualiseren.

Schetsen

Schetsen

Als ik het snap, kan ik het tekenen. Het is iets intuïtiefs, alsof opeens alle puzzelstukjes op hun plaats vallen.

Het samenvattende schema vormt de basis voor de visualisaties. Eerst schets ik de ideeën die in mijn hoofd zitten. De schets is een communicatietool, een preview van het eindresultaat.

Tekenen

Tekenen

Na akkoord ga ik de schets uitwerken. Daarin ga ik telkens op zoek naar eenvoud. Want de makkelijkste oplossing is vaak kloppend.

Ik teken met de hand op papier. Daarna scan ik het in en bewerk ik het digitaal.

Investering: €200,- / afbeelding

Een artikel heeft vaak 4-5 afbeeldingen nodig van gemiddelde grootte.

Prijs is inclusief:

  • Informatie analyse
  • Schetsen
  • Tekenen
  • Digitaliseren
  • Aanleveren afbeeldingen in de gewenste formats